Přístupové systémy

Přístupové systémy

Elektronický přístupový systém úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Identifikační systém zaměstnance rozpozná okamžitě po přiložení čipu nebo otisku prstu k přístupovému terminálu umístěného u vybraných dveří. Při použití elektronických identifikačních systémů tedy odpadá nutnost nosit s sebou klíče. Nehrozí ani, že by byla vytvořena kopie klíče a případně tak umožněn neoprávněný vstup.


Přístupové systémy Alveno vám umožní jednoduše nastavit přístupy jednotlivých zaměstnanců. Chcete-li přístup zaměstnanci či skupině zaměstnanců do určitých místností omezit, pohodlně tuto možnost nastavíte v přehledném intuitivním rozhraní přístupového programu Alveno Access. Díky přístupovému systému navíc získáte přehled o pohybu zaměstnanců v prostorách vaší firmy.

V rámci přístupových systémů vám nabízíme přístupové terminály na otisky prstů nebo čipy.

Pro rozsáhlejší realizace pak můžete využít přístupový kontrolér s externími čidly na otisky prstů nebo čipy.

 
Proč přístupový systém?

Ochrana vstupu – přístupový systém zabezpečí firemní prostory před vstupem neoprávněných osob
Pohodlí – čip nebo otisk prstu je pohodlnější a efektivnější alternativou klasických klíčů
Vysoká spolehlivost – na rozdíl od klíčů nelze u otisku vytvořit kopii, což minimalizuje riziko neoprávněného vstupu
Kontrola pohybu – pomocí identifikačního systému lze kdykoli nahlédnout do evidence přístupů jednotlivých zaměstnanců do zabezpečených místností
Řešení na míru – přístupový systém umožňuje nastavit oprávnění ke vstupu do určitých místností každému zaměstnanci zvlášť
Kompatibilita – možnost propojení přístupového systému Alveno s docházkovým systémem Alveno